Veredicte del jurat dels Premis Juvenils de Literatura Breu 2023

Fecha Noticia
Body

ACTA DELS PREMIS JUVENILS DE LITERATURA 2023

 

Reunit el Jurat dels Premis Juvenils de Literatura Breu 2023, al Centre Jove del Mercat, a les 19 hores, format per:

  • Bàrbara Torres Monerri.
  • Ivan Carbonell Iglesias.
  • Daniel Monsell Valls
  • María Carnacea Mena (jurat jove).
  • Raquel Martínez Cárdenas (jurat jove).
  • Sandra Arribas Ferrando (jurat jove).

Actuant com a secretari amb veu però sense vot: Pere Peris Llorca, tècnic de joventut de l’Ajuntament de Mislata.

Acorda atorgar els següents premis:

PREMI NARRATIVA EN VALENCIÀ, dotat amb 500€, atorgat a Mario Mohorte Muñez per l’obra Brots

PREMI NARRATIVA EN CASTELLÀ, dotat amb 500€, atorgat a Benjamín Camp Villora per l’obra El peso de la espada.

PREMI POESIA EN VALENCIÀ, dotat amb 500€, atorgat a Joan Gallart Alepuz per l’obra L'ham i l'espina.

PREMI POESIA EN CASTELLÀ, declarat desert.

PREMI ESPECÍFIC PER A JOVES DEL MUNICIPI, dotat amb 300€, atorgat a Ariel Fernández Pérez per l’obra La vida.

PREMI AUTOR/A JOVE (12-15 anys), dotat amb 300€, atorgat a María Gascón Espinosa per l’obra La leyenda de la estatua.

PREMI JURAT JOVE, dotat amb 300€, atorgat a Aroa Elena Ramos per l’obra Tot al seu temps.

I per a que conste i surten els efectes oportuns, signen la present Acta a Mislata, a 30 de novembre de 2023.

 

Imagen Noticia