Veredicte del jurat dels Premis Juvenils de Literatura Breu 2022

Fecha Noticia
Body

ACTA DELS PREMIS JUVENILS DE LITERATURA 2022

 

Reunit el Jurat dels Premis Juvenils de Literatura Breu 2022, al Centre Jove del Mercat, a les 19 hores, format per:

 

  • Bàrbara Torres Monerri.
  • Ivan Carbonell Iglesias.
  • Esteban Bérchez Castaño.
  • María Carnacea Mena (jurat jove).
  • Raquel Martínez Cárdenas (jurat jove).
  • María Tebbane (jurat jove).

 

Actuant com a secretari amb veu però sense vot: Pere Peris Llorca, tècnic de joventut de l’Ajuntament de Mislata.

Acorda atorgar els següents premis:

PREMI NARRATIVA EN VALENCIÀ, dotat amb 500€, atorgat a Juan José Berdejo Sarmiento per l’obra El pes de les ombres.

PREMI NARRATIVA EN CASTELLÀ, dotat amb 500€, atorgat a Pablo Gutiérrez Llamas per l’obra La carta.

PREMI POESIA EN VALENCIÀ, dotat amb 500€, atorgat a Laura Herrera Gregori per l’obra Grapats de temps.

PREMI POESIA EN CASTELLÀ, declarat desert.

PREMI ESPECÍFIC PER A JOVES DEL MUNICIPI, dotat amb 300€, atorgat a Eric Palma Esteve per l’obra Els valents.

PREMI AUTOR/A JOVE (12-15 anys), dotat amb 300€, atorgat a Sandra Arribas Ferrando per l’obra Amor en redes.

PREMI JURAT JOVE, dotat amb 300€, atorgat a Llum Ripoll Corella per l’obra Eres com un quadre de Sorolla.

I per a que conste i surten els efectes oportuns, signen la present Acta a Mislata, a 25 de novembre de 2022.

 

Bàrbara Torres                   Ivan Carbonell                     Esteban Bérchez             Pere Peris

 

Jurat Jove

María Carnacea                         Raquel Martínez                           María Tebbane