Tràmits

23/04/2015
Autorització per a menors/es
El pare, mare o tutor/a legal ha de signar-la i adjuntar una fotocòpia del seu DNI/NIE per a permetre que el o la jove puga registrar-se (per primera vegada) en la nostra base de dades, inscriure's en un curs, usar l'aula d'informàtica...
El pare, mare o tutor/a legal ha d'omplir esta autorització, signar-la i adjuntar una fotocòpia del seu document d'identitat per a permetre que el o la jove puga registrar-se (per primera vegada) en la nostra base de dades, inscriure's en un curs, demanar l'Agenda Jove o utilitzar les aules d'informàtica.