Notícies

Subvencions asos
21/10/2021
Subvencions a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de Mislata
Amb l'objectiu d'afavorir l'associacionisme juvenil com a element dinamitzador de la participació social de la joventut. Termini de justificació: 31 de gener de 2022.

L'Ajuntament de Mislata, basant-se en l'article 48 de la Constitució Espanyola que diu “Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural”, es planteja entre elsseus objectius prioritaris l'establir canals de suport i promoció de l'associacionisme juvenil en els seus diferents àmbits a través de la consolidació de recursos i servicis creats especialment per a això.

 

Així, a través de la Regidoria de Joventut es convoquen les bases que han de regir la concessió de subvencions a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut per a 2021.

 

Accés al tràmit en l'oficina virtual: https://www.mislata.es/administracio/oficina-virtual/joventut/i/28219/695/subvencio-a-associacions-juvenils-i-entitats-prestadores-de-serveis-a-la-joventut-de-mislata

Termini de presentació de sol·licituds: 2 de novembre de 2021.

Termini de presentació de la justificació: 31 de gener de 2022. 

Accés al tràmit en l'oficina virtual
Accés al tràmit en l'oficina virtual