Notícies

Cartell jornada UPCCA 21 gener OK2
22/12/2020
Jornada - Prevenció d'addiccions en l'adolescència: joc, internet, pornografia i drogues
Per a analitzar experiències sobre les TICs, el joc i la pornografia i les noves addiccions amb substàncies i reflexionarem sobre els nous reptes que trobem per a previndre els seus riscos.

Cartell jornada UPCCA 21 gener OK2 

 

L'objectiu general de la jornada és crear un espai de diàleg en el qual compartir experiències sobre les TICs i noves addiccions amb substàncies, així com debatre aspectes relacionats amb els nous reptes davant els quals ens trobem per a previndre els seus riscos.

També volem reflexionar sobre la importància de l'ús responsable les tecnologies de la informació i la comunicació, concretament conéixer els seus avantatges i crear un ús més segur en els xiquets, xiquetes i adolescents, com supervisar l'ús de videojocs, els riscos de les aplicacions i videojocs amb pagament i alertar sobre el consum del sexe virtual, que s'inicia cada vegada a edats més primerenques.

 

En breu, publicarem en este espai la documentació de les distintes ponències de la Jornada

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Últim dia d'inscripció: dimarts 19 de gener


PROGRAMA11:00h Presentació de la jornada.

Martín Pérez Leal, regidor de joventut de l'Ajuntament de Mislata.

María Jesús Mateu, cap del Servei de gestió de les drogodependències i altres trastorns addictius de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.11:20h Salut digital: SOS! el meu fill/a juga al Fortnite.

Enrique Madrid Tortosa. Psicòleg dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Mislata12:10h. Quan els videojocs afavoreixen les apostes.

Álvaro Botella Guijarro. EULEN Serveis Sociosanitaris. Tècnic de la UPCCA d'Orihuela.13:00h. Addicció al sexe virtual: prevenció individual i comunitària

Rafael Ballester Arnal. Director del grup d'investigació “Psicologia de la salut: prevenció i tractament” i de la Unitat d'investigació sobre sexualitat i SIDA (Salusex-Unisexsida)

 

16:00h Mesa d'experiències

Informar per a previndre - una experiència sobre la Llei del Menor

Miguel Zapata Alemany. Psicòleg. Associació TEOREMA

L'addicció a substàncies en joves hui

María Cortes Martínez García. Psicòloga en el Programa [email protected] de Fundació ADSIS de València.Durant les intervencions estarà obert un xat per a plantejar preguntes per part del públic. Les preguntes respectives seran respostes després de cada ponència i al final de la taula d'experiències.18:00h Cloenda de la jornada.

A càrrec de Carlos Fernández Bielsa, Alcalde de MislataINSCRIPCIÓ: Cal fer inscripció prèvia des de la web www.mislatajove.org. La inscripció és gratuïta. Les persones assistents tindran un certificat d'assistència.PÚBLICO DESTINATARI:

Públic general, especialment pares i mares

Professorat dels centres d'ensenyament

Associacions de mares i pares d'alumnes

Entitats ciutadanes: veïnals, juvenils, dones, infància

Personal tècnic de prevenció comunitària, de serveis de joventut i de serveis socials i salut pública.

Comunitat universitària, especialment la relacionada amb les ciències de la salut, socials i humanitats.

Responsables políticsDATA: 21 de gener 2021.

 

 

PONENTS

Enrique Madrid Tortosa Doctor en Psicologia. Terapeuta familiar sistèmic. Especialista en addiccions. Actualment desenvolupa la seua activitat professional en l'àmbit de Serveis Socials de l'Ajuntament de Mislata i en l'àmbit privat com a terapeuta clínic i docent de màster i cursos de postgrau universitari.Álvaro Botella Guijarro. Psicòleg General Sanitari. Expert en addiccions, màster en metodologia de les Ciències del comportament i la salut. Treballa per a EULEN Serveis Sociosanitaris com a tècnic de la UPCCA d'Orihuela.Rafael Ballester Arnal. Catedràtic a la Universitat Jaume I de Castelló, director del grup d'investigació “Psicologia de la salut: prevenció i tractament” i de la Unitat d'investigació sobre sexualitat i SIDA (Salusex-Unisexsida) des de 1993 (www.salusex.es).Miguel Zapata Alemany. Psicòleg. Membre de l'Associació TEOREMA que agrupa professionals de l'Educació no formal, Psicologia, Integració Social i Educació Social principalment, que treballen en els àmbits de la reeducació i la protecció de xiquets, xiquetes i adolescents per a contribuir al desenvolupament positiu i al procés de socialització de menors, joves i de les seues famílies.María Cortes Martínez García. Psicòloga en el Programa [email protected] de Fundació ADSIS de València. Graduada en Psicologia per la Universitat de València. Màster universitari en Investigació, tractament i patologies associades a les drogodependències i Experta universitària en psicoteràpia infantojuvenil i familiar per la Universitat de València._____________________

 

El objetivo general de la jornada es crear un espacio de diálogo en el que compartir experiencias sobre las TICs y nuevas adicciones con sustancias, así como debatir aspectos relacionados con los nuevos retos ante los que nos encontramos para prevenir sus riesgos.También queremos reflexionar sobre la importancia del uso responsable las tecnologías de la información y la comunicación, concretamente conocer sus ventajas y crear un uso más seguro en los niños, niñas y adolescentes, cómo supervisar el uso de videojuegos, los riesgos de las aplicaciones y videojuegos con pago y alertar sobre el consumo del cibersexo, que se inicia cada vez a edades más tempranas.PROGRAMA11:00h Presentación de la jornada.

Martín Pérez Leal, concejal de juventud del Ayuntamiento de Mislata.

María Jesús Mateu, jefe del Servicio de gestión de las drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.


11:20 h. Salud digital: SOS! mi hijo/a juega al Fortnite.

Enrique Madrid Tortosa. Psicólogo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mislata12:10 h. Cuando los videojuegos favorecen las apuestas.

Álvaro Botella Guijarro. EULEN Servicios Sociosanitarios. Técnico de la UPCCA de Orihuela.13:00h. Adicción al cibersexo: prevención individual y comunitaria

Rafael Ballester Arnal. Director del grupo de investigación “Psicología de la salud: prevención y tratamiento” y de la Unidad de investigación sobre sexualidad y SIDA (Salusex-Unisexsida)


16:00h Mesa de experiencias

Informar para prevenir - una experiencia sobre la Ley del Menor

Miguel Zapata Alemany. Psicólogo. Asociación TEOREMA

La adicción a sustancias en jóvenes hoy

María Cortes Martínez García. Psicóloga en el Programa [email protected] de Fundación Adsis Valencia.Durante las intervenciones estará abierto un chat para plantear preguntas por parte del público. Las preguntas serán respondidas después de cada ponencia y al final de la mesa de experiencias.18:00h Clausura de la jornada.

A cargo de Carlos Fernández Bielsa, Alcalde de Mislata


INSCRIPCIÓN: Hay que hacer inscripción previa desde la web www.mislatajove.org. La inscripción es gratuita. Las persones asistentes tendrán un certificado de asistencia.

PÚBLICO DESTINATARIO:

Público general
• Profesorado de los centros de enseñanza
• Asociaciones de madres y padres de alumnos
• Entidades ciudadanas: vecinales, juveniles, mujeres, infancia
• Personal técnico de prevención comunitaria, de servicios de juventud y de servicios sociales y salud pública.
• Comunidad universitaria, especialmente la relacionada con las ciencias de la salud, sociales y humanidades.
• Responsables políticos

FECHA: 21 de enero 2021.PONENTESEnrique Madrid Tortosa. Doctor en Psicología. Terapeuta familiar sistémico. Especialista en adicciones. Actualmente desarrolla su actividad profesional en el ámbito de Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Mislata y en el ámbito privado como terapeuta clínico y docente de máster y cursos de posgrado universitario.Álvaro Botella Guijarro. Psicólogo General Sanitario. Experto en adicciones, máster en metodología de las Ciencias del comportamiento y la salud. Trabaja para EULEN Servicios Sociosanitarios como técnico de la UPCCA de Orihuela.Rafael Ballester Arnal. Catedrático en la Universitat Jaume I de Castellón, director del grupo de investigación “Psicología de la salud: prevención y tratamiento” y de la Unidad de investigación sobre sexualidad y sida (Salusex-Unisexsida) desde 1993 (www.salusex.es).Miguel Zapata Alemany. Psicólogo. Miembto de la Asociación TEOREMA que agrupa a profesionales de la educación no formal, Psicología, Integración Social y Educación Social principalmente, que trabajan en los ámbitos de reeducación y protección de niños, niñas y adolescentes para contribuir al positivo desarrollo y al proceso de socialización de menores, jóvenes y de sus familias.


María Cortes Martínez García. Psicóloga en el Programa [email protected] de Fundación Adsis Valencia. Graduada en Psicología por la Universitat de Valencia. Máster universitario en Investigación, tratamiento y patologías asociadas a las drogodependencias y Experta universitaria en Psicoterapia infanto-juvenil y familiar por la Universitat de Valencia.