Notícies

Subvencions asos
25/11/2020
Subvencions a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de Mislata
Amb l'objectiu d'afavorir l'associacionisme juvenil com a element dinamitzador de la participació social de la joventut. Termini de presentació de la justificació: 31 de gener de 2021.

L'Ajuntament de Mislata, basant-se en l'article 48 de la Constitució Espanyola que diu “Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural”, es planteja entre elsseus objectius prioritaris l'establir canals de suport i promoció de l'associacionisme juvenil en els seus diferents àmbits a través de la consolidació de recursos i servicis creats especialment per a això.

 

Així, a través de la Regidoria de Joventut es convoquen les bases que han de regir la concessió de subvencions a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut per a 2020.

Termini de presentació de sol·licituds: 17 de desembre de 2020.

Termini de presentació de la justificació: 31 de gener de 2021.