Notícies

Mesa de trabajo 1
27/11/2019
Jornada de tecnodependències - Tecnologies i oci: riscos i oportunitats.
La jornada servirà per a compartir experiències sobre les tecnologies de la información i la comunicació (TICs) i debatre els seus riscos i oportunitats. Inscripció gratuïta.

cartell jornada 27 nov - UPCCA 

JORNADA TECNODEPENDÈNCIES

Tecnologies i oci: riscos i oportunitats

Dimecres 27 de novembre - Centre Jove del Mercat – Mislata

 

OBJECTIUS

L'objectiu general de la jornada és crear un espai de diàleg en el qual compartir experiències sobre les tecnologies de la información i la comuniació (TICs) i debatre aspectes relacionats amb els riscos i oportunitats que aquestes tecnologies ens brinden.

·        Reflexionar sobre la importància d'usar responsablement les TICs.

·        Informar els possibles efectes negatius d'una utilització desequilibrada de les TICs.

·        Debatre sobre el paper de les TICs en diferents contextos (associatiu, l'educatiu…) com a eines positives.

·        Valorar la importància de marcar pautes educatives ajustades per a un ús responsable de la tecnologia.

 

PÚBLIC DESTINATARI

·        Públic general

·        Professorat dels centres d’ensenyament

·        Associacions de mares i pares d’alumnes

·        Entitats ciutadanes: veïnals, juvenils, dones, infància

·        Personal técnic de prevenció comunitaria, de serveis de joventut i de serveis socials i salut pública.

·        Comunitat universitària, especialment la relacionada amb les ciències de la salut, socials i humanitats.

·        Responsables polítics

 

PROGRAMA

9:00h Acreditació i recollida de documentació.

9:15h Presentació de la jornada

Martín Pérez Leal, regidor de joventut de l’Ajuntament de Mislata.

María Jesús Mateu, cap del Servei de gestió de les drogodependències i altres trastorns addictius de la Conselleria de sanitat universal i salut pública de la Generalitat Valenciana.


10:00h Adicció al joc d’atzar on line

Mariano Choliz. Catedràtic de psicologia bàsica de la Universitat de València i expert internacional en joc patològic i addiccions conductuals.

10:40h Sistema de recompensa i activació d’estructures cerebrals per addiccions conductuals

Alberto Sancho. Metge de la Unitat de conductes adictives de Xàtiva i professor de psiquiatria en la Universidad Católica de València.

11:20h Esmorzar

11:45h Oci digital, utilització de videojocs i fer un ús responsable

Enrique Madrid. Doctor en psicologia i tècnic de la Unitat de prevenció comunitària i conductes addictives de l’Ajuntament de Mislata.

12:20h Les tecnologies canvien els processos de comunicació

Sonia Prieto. Psicòloga coordinadora del Centre de dia de conductes addictives d’Alzira- Fundació AEPA. Màster en terapia familiar sistèmica.

13:00 Preguntes

Els i les ponents resprondran un torn de preguntes del públic a partir de les ponències realitzades.

13:30h Final de la sessió de matí

16:00h Els videojocs i les xarxes socials com a eines en contextos educatius i oportunitats en la seua utilització

Jorge Fons. Pedagog i educador del Programa d’integració educativa de l’Ajuntament de Mislata.

16:40h Noves tecnologies, reptes per a la prevenció en població adolescent

Sonia Espinosa. Psicòloga, tècnica de la Unitat de prevenció comunitària i conductes addictives de l’Ajuntament de Catarroja - Fundació AEPA.

17:20h Preguntes

El i la ponent resprondran un torn de preguntes del públic a partir de les ponències realitzades.

17:45h Mesa Redona - El paper de les tecnologies en l’àmbit de la joventut

Diferents associacions, tècnics de joventut i docents debatràn sobre el paper de les tecnologies, els seus riscos i oportunitats en relació a la utilització que realitzen actualment  els i les joves d’este tipus d’aplicacions i dispositius.

19:30 Cloenda de la jornada

Carlos Fernández Bielsa, Alcalde de Mislata

 

INSCRIPCIÓ

Cal fer inscripció prèvia des de la web www.mislatajove.org

La inscripció és gratuïta. Les persones assistents tindran un certificat d’assistència.

 

LLOC I DATA

La jornada es realizarà al Centre Jove del Mercat (C/ Major, 36 – Mislata).

Serà el dimecres 27 de novembre, de 9:00 a 13:30h. i de 16:00 a 19:30h.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIONS