Notícies

subvenciones
05/09/2019
Ajudes municipals a associacions juvenils - 2019
Per a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, amb seu social i àmbit d'actuació a Mislata. Termini de presentació de sol·licituds: 26 de setembre 2019.

L'Ajuntament de Mislata, basant-se en l'article 48 de la Constitució Espanyola que diu “Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural”, es planteja entre elsseus objectius prioritaris l'establir canals de suport i promoció de l'associacionisme juvenil en els seus diferents àmbits a través de la consolidació de recursos i servicis creats especialment per a això.

Així, a través de la Regidoria de Joventut es convoquen les bases que han de regir la concessió de subvencions a les associacions juvenils i a entitats prestadores de serveis a la joventut para 2019.

Termini de presentació: 26 de setembre de 2019

publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP (16 setembre 2019).

Termini de presentació de la justificació: 31 de gener de 2020.