Notícies

Arte
10/02/2016
L'art contemporani com a recurs didàctic en activitats de temps lliure
Presentar la cultura contemporània com un mètode d'educació no formal que permet abordar conflictes en diferents contextos i potenciar l'ús del temps d'oci de manera creativa.

Dotar de recursos de la mediació cultural als professionals de la dinamització del temps lliure per a aplicar-los en el seu treball amb joves. Proporcionar eines amb què reinventar la forma de viure la ciutat, de pensar-se individualment i de relacionar-se amb el grup. Presentar la cultura contemporània com un mètode d'educació no formal que permet abordar conflictes en diferents contextos i potenciar l'ús del temps d'oci de manera creativa.

Places: 25.

Duració: 12 hores.

Lloc: Centre Jove del Mercat.

Professorat: Culturama S.L.

Horari: els dimarts i els dijous, de 18:00 a 21:00h.

Data d’inici: 5 d’abril.

Preu: 10€.

Curs dins de la campanya EINES de la Xarxa Joves.net.