Associacions

En esta secció de la web tens a totes les associacions de joves que hi ha a Mislata. Anima't a participar en alguna d'elles!

 

La majoria d'estes associacions pertanyen al Consell de la Joventut de Mislata que és l'òrgan de representació de les associacions juvenils del municipi.

 

És l'interlocutor de l’associacionisme juvenil amb l'Ajuntament, duent-hi les opinions i defensant els interessos dels col·lectius juvenils. Es dedica a donar suport als grups i associacions de joves i fomentar la participació i dels i les joves. Entre d’altres accions el Consell organitza l’Octubre Jove, activitats de promoció d’hàbits saludables, de protecció del medi ambient, culturals i de lleure... i participa en el programa Mislata On d’oci nocturn alternatiu. 

 


Convocatòria d'ajudes a Associacions Juvenils - 2021 - Ajuntament de Mislata

 

L'Ajuntament de Mislata, basant-se en l'article 48 de la Constitució Espanyola que diu “Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural”, es planteja entre elsseus objectius prioritaris l'establir canals de suport i promoció de l'associacionisme juvenil en els seus diferents àmbits a través de la consolidació de recursos i servicis creats especialment per a això.

 

Així, a través de la Regidoria de Joventut es convoquen les bases que han de regir la concessió de subvencions a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut per a 2021.

Accés al tràmit en l'oficina virtual: https://www.mislata.es/administracio/oficina-virtual/joventut/i/28219/695/subvencio-a-associacions-juvenils-i-entitats-prestadores-de-serveis-a-la-joventut-de-mislata

Termini de presentació de sol·licituds: 2 de novembre de 2021.

Termini de presentació de la justificació: 31 de gener de 2022.