Notícies

BECAS 330X125
14/03/2019
Beques de voluntariat MislataJove 2202
Vols col·laborar com a voluntari en el programa d'oci nocturn saludable a Mislata? El termini per a presentar-se acaba el 29 de març.

“Oci nocturn saludable a Mislata” és un projecte de la Regidoria de Joventut i la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de l'Ajuntament de Mislata,  emmarcat en el context del programa “Practica Salut” de la Xarxa Joves.net, que pretén fomentar la participació dels propis joves  en el desenvolupament d’activitats de promoció d’hàbits de vida saludables entre la població juvenil mitjançant la formació en aquells aspectes que incideixen en la seua salut, especialment en temes relacionats amb el  temps d’oci i les conductes de risc, trencant les dificultats de comunicació que moltes voltes provoca la diferència d’edat entre joves i adults.

Es convoquen 10 places de col·laboració per a participar en el programa de voluntariat juvenil del projecte d’oci saludable a Mislata, dirigides a persones d'edats compreses entre els 18 i 30 anys. 

 

Qui pot presentar-se?

Per a participar en el procés selectiu, els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits:

 

  • Tindre complits els 18 anys abans de la finalització de termini de presentació de sol·licituds.
  • Haver acabat o estar cursant estudis de Batxillerat o Formació Professional de Grau Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives, Animació Sociocultural i Turística o equivalent, Integració Social, Mediació Comunicativa o Promoció de la Igualtat de Gènere.
  • Haver acabat o estar cursant estudis de Grau Universitari en Educació Social, Treball Social, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Infermeria o Psicologia.

 

Duració i quantia de les beques.

La col·laboració tindrà una duració aproximada de 145 hores, especialment en les nits dels caps de setmana i les hores que s’acorden amb el grup per a altres tasques. Cada voluntari/ària rebrà 400 euros en concepte de dietes, que els seran abonats per mitjà de càrrec bancari al  finalitzar la seua col·laboració.


Com presentar-se?

Els interessats/des a cursar sol·licitud hauran d'emplenar la fitxa d'inscripció adjunta, i presentar-la preferentment, juntament amb el seu currículum vitae, al Registre d'entrada situat a:

CENTRE JOVE DEL MERCAT

C/ Major, 36, 46920, Mislata

Tel. 963 990 340

De dilluns a divendres, de 9 a 14  hores.

També podran presentar-se al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres de 8 a 14 hores (Pl. Constitució, 8) i en qualsevol del registres o oficines determinants en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, dels  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions públiques. En estos casos haurà de comunicar-se. El termini per a presentar-se acaba el 29 de març.

 

Més informació en les bases adjuntes.