Cooltura Jove Sessions

Notícies

25-pjlb-700x175
20/07/2018
XXV Premis Juvenils de Literatura Breu
Obert el termini d'inscripció de del 25 de maig al 25 d'octubre.

PARTICIPANTS

Podran participar tots aquells joves autors o autores, a títol individual o col·lectiu, residents a la Comunitat Valenciana, amb edats compreses entre els 12 i els 20 anys.
Cada participant podrà presentar només una obra.
Els autors o autores guanyadors en l'edició anterior, en qualsevol de les modalitats, no podran participar en la present convocatòria.
Els autors o autores guanyadors del premi específic per a joves de Mislata o el premi a l'autor/a jove en l'edició anterior no podrà obtenir aquest mateix premi en la present convocatòria.

MODALITATS

S'estableixen quatre modalitats corresponents a dos gèneres amb les seues respectives variants lingüístiques:
a) Narrativa en valencià.
b) Narrativa en castellà.
c) Poesia en valencià. 
d) Poesia en castellà.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Les inscripcions es realitzaran presentant la següent documentació:
• Fitxa d'inscripció correctament emplenada (Annex I).
• Fotocòpia del DNI de la persona participant o de tots els components del grup.
• Un sobre amb el treball original i tres còpies. Tant el sobre, com l'original i les còpies, únicament es farà constar el títol del treball i la modalitat en la qual es participa, en cap cas el nom de l'autor o autora.
• Opcionalment, es pot presentar un breu currículum literari de l'autor o autora.


El termini de presentació de les obres començarà a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 25 d'octubre de 2018.

Les inscripcions hauran de dirigir-se a la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mislata i podran presentar-se, preferentment, en els Centres Joves de Mislata: Centre jove del Mercat situat en la C/ Major, 36 i el Centre Jove Turia (C/ Turia 13), en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament i en qualsevol dels registres establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Més informació a les bases de la convocatòria.