Notícies

Subvenciones
11/04/2018
Ajudes municipals a associacions juvenils - 2018
Subvencions a associacions juvenils i entitats prestadores de servicis a la joventut de 2018 de l'Ajuntament de Mislata. Justificació fins al 31 de gener de 2019.

L'Ajuntament de Mislata, basant-se en l'article 48 de la Constitució Espanyola que diu “Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural”, es planteja entre elsseus objectius prioritaris l'establir canals de suport i promoció de l'associacionisme juvenil en els seus diferents àmbits a través de la consolidació de recursos i servicis creats especialment per a això.

Així, a través de la Regidoria de Joventut es convoquen les bases que han de regir la concessió de subvencions a las asociaciones juveniles y a entidades prestadoras de servicios a la juventud para 2018.

Termini de presentació: 20 d'abril de 2018.

Termini de presentació de la justificació: 31 de gener de 2019.